did Afrodit Kadın Figürlü Dekoratif Siyah Mum Büst

antik yunan

Antik Yunan

Antik Yunanistan, bugünkü Yunanistan toprakları ile Küçük Asya’da (Anadolu) yaşayan toplumların kurduğu devlet ve uygarlıkların, MÖ 756 (Arkaik dönem) ile MÖ 146 (Roma işgâli) tarihleri arasında hüküm sürdükleri bölgenin adı.[1]

Balkanlar’a göç eden Yunan kabilelerin kurmuş olduğu Yunan şehir devletleri demokrasinin ilk temellerinin atıldığı yerlerdir.[2] Eshilos, Aristofanes, Euripides, Sofokles, Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot ve Ksenofon gibi büyük filozofların yetiştiği Atina, Sparta, Tebai ve Nakşa gibi büyük şehirler gerek birbirleriyle gerek o dönemin en önemli güçlerinden biri olan Persler ile üstünlük mücadelelerine girmişlerdir.[3]

Antik Yunan uygarlığının zirveye çıktığı, en çok geliştiği dönemler İskender yönetiminde olmuştur. Yunan kültürü içinde bir eğitim almış olan İskender, babası Filip’in ölmeden önce hazırlamış olduğu ortamı kaybetmemiş, Antik Yunan kültürünü batıda Makedonya’dan doğuda Hindistan’a, kuzeyde Fergana’dan güneyde Mısır çöllerine kadar yaymıştır.[4]

Çok tanrılı din inancının hâkim olduğu, toplumun sınıflara ayrıldığı, tiyatro ve mimarinin o dönemdeki en büyük eserlerinin verildiği Antik Yunan medeniyetinin gelişimi Augustus Caesar’ın MÖ 27 yılında Yunanistan’ı Achaea eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na bağlaması ile durmuştur.[5] Fakat yine de Antik Yunan kültürü batı medeniyetlerinin temeli olarak kabul edilir. Yunan kültür ve uygarlığının, Avrupa’nın birçok yerinde hüküm sürüp kendinden izler bırakmış Roma İmparatorluğu üzerinde çok büyük etkisi vardır. 14. ve 16. yüzyıllar arasında Avrupa’yı etkisi altına alan Rönesans hareketinin ve Neo-Klasik canlanmanın üzerinde Antik Yunan medeniyetinin büyük izleri görülür.[6]

Antik Yunanistan Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız 17 İlginç Bilgi

Antik Yunan dönemi gerçekten tarihin en ilgi çekici dönemlerinden biri.

1. Antik Yunan demokrasisi, demokrasinin dünya üzerindeki ilk örneğiydi ve yalnızca 185 yıl sürdü.

1. Antik Yunan demokrasisi, demokrasinin dünya üzerindeki ilk örneğiydi ve yalnızca 185 yıl sürdü.
2. Klasik Yunan kültürü ilk olarak M.Ö. 5 ve 4. yüzyıllarda şekillenmiştir. Bu kültürün Roma İmparatorluğu ve Batı medeniyetinin temelini oluşturduğu söylemek yanlış olmaz.

2. Klasik Yunan kültürü ilk olarak M.Ö. 5 ve 4. yüzyıllarda şekillenmiştir. Bu kültürün Roma İmparatorluğu ve Batı medeniyetinin temelini oluşturduğu söylemek yanlış olmaz.
3. İnsanlar egzersizlerini çıplak yapıyorlardı.

3. İnsanlar egzersizlerini çıplak yapıyorlardı.
4. Bu dönemde Atina nüfusunun %40 ila %80’i kölelerden oluşuyordu.

4. Bu dönemde Atina nüfusunun %40 ila %80'i kölelerden oluşuyordu.
5. Yine bu dönemde Antik Yunanistan, dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahipti.

5. Yine bu dönemde Antik Yunanistan, dünyanın en gelişmiş ekonomisine sahipti.
6. Okul sözcüğü, Yunanca “boş zaman” anlamına gelen sözcükten türemiştir.

6. Okul sözcüğü, Yunanca "boş zaman" anlamına gelen sözcükten türemiştir.
7. 7 yaşına gelmiş çocuklar, eğer Atina’da yaşıyorlarsa okula, Sparta’da yaşıyorlarsa askeri eğitime yollanıyordu.

7. 7 yaşına gelmiş çocuklar, eğer Atina'da yaşıyorlarsa okula, Sparta'da yaşıyorlarsa askeri eğitime yollanıyordu.
8. Zengin aile çocuklarının, yaşça büyük bir mentor tarafından özel olarak eğitilmesi gelenekti. Bazı durumlarda bu mentorların öğrencilerine karşı pedofil bir sevgi beslediği de olurdu.

8. Zengin aile çocuklarının, yaşça büyük bir mentor tarafından özel olarak eğitilmesi gelenekti. Bazı durumlarda bu mentorların öğrencilerine karşı pedofil bir sevgi beslediği de olurdu.
9. ‘İdiot’ sözcüğü, “Politikacı olmayan kişi” anlamında kullanılıyordu.

9. 'İdiot' sözcüğü, "Politikacı olmayan kişi" anlamında kullanılıyordu.
10. Pitagoras, Öklid ve Arşimet gibi dönem matematikçilerinin bu alandaki keşifleri halen kullanımdadır.

10. Pitagoras, Öklid ve Arşimet gibi dönem matematikçilerinin bu alandaki keşifleri halen kullanımdadır.
11. Bu dönemde tuz karşılığında köle satın alabilmek mümkündü.

11. Bu dönemde tuz karşılığında köle satın alabilmek mümkündü.
12. Bu dönemde birine elma fırlatmak, ilan-ı aşk anlamına geliyordu.

12. Bu dönemde birine elma fırlatmak, ilan-ı aşk anlamına geliyordu.
13. ‘Dinozor’ sözcüğü, Yunanca “korkunç kertenkele” anlamına gelen sözcükten türemiştir.

13. 'Dinozor' sözcüğü, Yunanca "korkunç kertenkele" anlamına gelen sözcükten türemiştir.
14. Güneş’in diğer gezegenlerin merkezi olduğu fikri ilk olarak bu dönemde, Sisamlı Aristarkus tarafından ortaya atılmıştır.

14. Güneş'in diğer gezegenlerin merkezi olduğu fikri ilk olarak bu dönemde, Sisamlı Aristarkus tarafından ortaya atılmıştır.
15. Bu dönemde ‘din’ sözcüğüne karşılık gelen bir sözcük yoktu.

15. Bu dönemde 'din' sözcüğüne karşılık gelen bir sözcük yoktu.
16. Antik Yunanlılar suyu seven bir milletti. Her gün yıkanırlardı.

16. Antik Yunanlılar suyu seven bir milletti. Her gün yıkanırlardı.
17. ‘Müzik’ sözcüğü, bu dönemde sanat tanrıçalarına verilen isim olan ‘Muse’dan geliyordu.

Antik Yunan Hakkında Başlangıç Olarak Bilmeniz Gereken 18 Enteresan Bilgi

Antik Yunan ile ilgili çok şey duyduk, okuduk, hatta izledik. Ancak Antik Yunan dediğiniz şey öyle kolay kolay anlaşılacak bir şey değil. Bir sürü ilke imza atılan, bir sürü buluşun önü açılan, bulunan birçok şeyin hala kullanıldığı bu döneme ait kısa bir sunum hazırladık sizlere.

Buyurun Antik Yunan’a…

1. M.Ö. 5 – 4. yüzyıllar arasında altın devrini yaşayan klasik Yunan kültürü Roma İmparatorluğu üzerinde çok güçlü etkilere sahiptir ve bugünkü Batı medeniyetinin temellerini atmıştır.

2. Dünyadaki ilk demokrasi uygulaması antik Yunan’da hayata geçirilmiş ve 185 yıl sürmüştür.

3. Atina’da yaşayan insanların %40-80’i bildiğimiz köledir.

4. Ekonomik olarak en güzel günlerini yaşadığı M.Ö. 5-4. yüzyıllarda antik Yunan dünyanın en büyük ve gelişmiş ekonomisiydi.

5. Antik Yunan’da insanlar egzersizlerini çıplak halde yapardı.

6. Eğer Atina’da yaşıyorsa çocuklar 7 yaşına geldiğinde okula başlarlardı, eğer Sparta’da yaşıyorlarda barakalara gitmek zorundaydılar.

7. Antik Yunanın varlıklı kesiminin çocuklarının büyük bir çoğunluğu kendinden büyük akıl hocalarından eğitim alırdı, bu eğitim sırasında pedofilik vakaların görülmesi normal kabul edilirdi.

8. Okul (School) kelimesinin kökeni eski Yunan’a dayanmaktadır ve “serbest zaman” anlamına gelir.

9. İdiyot kelimesi de eski Yunan kökenlidir, “politikacı olmayan kişi” anlamına gelir.

10. Pisagor, Öklid, Arşimet gibi Yunan matematikçilerin buluşları ve keşifleri bugün hala matematik öğretiminde kullanılmaktadır.

11. Antik Yunan’da birine aşkınızı ilan etmek için ona elma fırlatmanız yeterliydi.

12. Dinozor kelimesinin babası da Antik Yunanlılardır, dinozor “korkunç kertenkele” anlamına gelir.

13. Antik Yunan’da ve Roma’da insanlar köle alışverişlerinde tuz kullanırlardı, yani ver tuzu al köleyi.

14. Antik Yunan’da “din” kelimesine karşılık gelen bir kelime yoktu.

15. Güneşin ortada olduğu ve gezegenlerin onun etrafında yörüngelerde döndüğü teorisini ortaya ilk atan kişi Antik Yunan vatandaşı Sisamlı Aristarkus’tur.

16. Müzik kelimesi, Yunan mitolojisindeki sanat tanrıçası Muses’in isminden türemiştir.

17. 30 yaşına gelip de aktif askerlik hizmetlerini tamamlayana kadar Spartalı erkeklerin aileleriyle birlikte yaşamasına izin verilmezdi.

18. M.Ö. 500’lerde hayvanlar üzerinde yaptıkları araştırmalar sonucunda Antik Yunan araştırmacıları atardamar ile toplar damar arasındaki farkı ortaya koymuşlardı.

Tek bir sonuç gösteriliyor

X